Про нас‎ > ‎

Буковинський державний медичний університет

    Буковинський державний медичний університет — один із найбільших вищих навчальних закладів м.Чернівці. Це сучасний багатопрофільний навчальний заклад найвищого  IV рівня акредитації, що здійснює фахову підготовку за ступеневою системою освіти.

До складу університету входять: медичний ліцей, Чернівецький, Вашківецький, Новоселицький та Ковельський (Волинь) медичні коледжі, чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний факультети, факультет післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних студентів. В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, лікар-спеціаліст, магістр, аспірант.


    БДМУ готує фахівців з спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медична психологія», «Клінічна фармація», «Фармація», «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика». Післядипломна підготовка лікарів здійснюється в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі; на передатестаційних циклах, циклах тематичного вдосконалення, циклах спеціалізації, циклах стажування.

    Буковинський державний медичний університет має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес на 42 кафедрах забезпечують 74 доктори та 310 кандидатів наук. Очолює університет доктор медичних наук, професор Бойчук Тарас Миколайович.  Професорсько-викладацький склад здійснює підготовку понад 3700 студентів, з них понад 500 – громадяни з 35 країн світу. Навчання іноземних студентів здійснюється англійською мовою. На факультеті післядипломної освіти навчається близько 700 лікарів-інтернів та понад 1300 лікарів-слухачів.


Comments